Östrabo ekobacke   2020

I år har det gått 10 år sedan Macken startade odlingen i Östrabo ekobacke och det hoppas vi kunna fira till hösten.

Vi är många som tillsammans har skapat denna plats som  idag kanske är Sveriges vackraste stadsodling. Växjö kommun har hela tiden funnits med som en stödjande aktör och bidragit till stor utveckling av platsen. Men utan alla medarbetares engagemang och kunskap hade vi inte haft denna oas som lyft begreppet Europas Grönaste Stad till en högre nivå.

Inget år i Östrabo ekobacke har varit det andra riktigt likt, och så är det även i år. Macken gick i konkurs  i mars 2020 och i år ansvarar Växjö kommun för odlingen. Ytan med grönsaker har minskat och på resten odlas gröngödsling.

Östrabo ekobacke är idag en permanent stadsodling.  Storleken på odlingen och det unika läget gör att ingen annan stad i Sverige kan mäta sig med Växjö i detta sammanhang. I Östrabo ekobacke odlar vi grönsaker, kunskap, social samvaro och mycket mer. Sist, men inte minst, vi skapar en plats för alla att njuta av i Europas grönaste stad.

Varmt välkomna!