KRAV

Sedan Macken började odla grönsaker i Ekobacken har detta gjorts utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Vi har alltså alltid odlat enligt ekologiska principer. Men 2015 togs ytterligare ett kliv framåt och hela odlingen KRAV-certifierades.

Vad betyder KRAV-märkt?

KRAV-märket är den mest kända miljömärkningen i Sverige. KRAV-märket visar att en vara är ekologiskt producerad. Det betyder att den är producerad med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna.

Dessutom

KRAV är mer än EU-ekologiskt. EU har regler för ekologisk produktion. Produkter som är tillverkade enligt dessa regler kan få miljömärkningen EU-ekologiskt och får kallas ekologisk.

Alla KRAV-märkta produkter tillverkas enligt EU:s regler. Men KRAV har också egna regler, som är hårdare än EU:s regler. Dessutom har KRAV regler för fler olika produkter än EU, till exempel vild-fångad fisk. KRAV har också regler för butiker och restauranger

Läs mer: www.krav.se

KRAV i Ekobacken

Kravcertifieringen innebär att vi idag tillämpar växelbruk fullt ut. Det betyder att grödor från olika växtfamiljer skiftar plats från år till år. Detta görs för att minska risken för sjukdomar och för att motverka angrepp av skadeinsekter. Dessutom är vissa grödor mer näringskrävande än andra och dessa odlas därför efter grödor som inte krävt lika stor mängd näring, eller som t.o.m. bidragit till att öka kvävehalten i jorden.


Kål bör inte odlas på samma yta mer än vad sjätte år, då den kan drabbas av en sjukdom som sedan finns kvar i jorden i många år framåt. Ca 20 % av den totala odlingsytan skall dessutom gröngödslas vilket innebär att en fångstgröda odlas samtidigt som jorden får vila en säsong. Allt utsäde är godkänt av KRAV. Inför odlingssäsongen kommer en kontrollant som tittar på alla produkter vi använder, gör jordtest och kontrollerar vår odlingsplan mm. När vi uppfyllt alla villkor får vi ett certifikat och vi kan skylta med att vi odlar ekologiskt.

Att en odling är KRAV-certifierad innebär att man kan lita på att produkterna är ekologiska. Vi vågar faktiskt påstå att Växjö är den enda KRAV-certifierade stadsodlingen i landet.