Kooperativet   Macken

 

”Macken tar vara på resurser som människor inte längre vill ha eller samhället inte riktigt behöver. Genom våra utbildningar och produkter visar vi att man kan kombinera hållbarhet och integration med design och entreprenörskap. Många säger att företag ska göras renodlade, bli bra på en sak, på sin sak. Vi har inga sådana gränser. Vi är Macken.”

Föreningen Macken är ett socialt företag, ett personalkooperativ där varje anställd/ medarbetare erbjuds delägarskap/medlemskap. Medarbetarna äger företaget tillsammans. Målet med socialt företagande är att integrera människor, som har svårt att få jobb på arbetsmarknaden, som arbetstagare och företagare. Sociala företag skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, anställning, avtal eller andra former av kontrakt. Företagen återinvesterar i huvudsak vinsterna i de egna eller liknande verksamheter. De sociala företagen är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Så började det

Idén till att starta Macken började med en krönika i Smålandsposten av Fredrik Bergman där han beskriver ett besök på Norremarks återvinningsstation. Här slänger Växjöborna skräp och bråte men det kan lika gärna vara fullt användbara möbler, cyklar, prylar etc. Det är bara att hiva ner i rätt kontainer och sedan är man av med problemet. Samtidigt går arbetsföra människor utan arbete och känner sig lika icke önskvärda av samhället som den där soffan som hamnade i kontainern för brännbart material. En kommunpolitiker uppmärksammade artikeln och skrev en motion som behandlades i kommunfullmäktige och fick gehör. För att kunna öka återvinningen på Norremark bildades det sociala företaget Macken. En gammal BP-mack som nu står på Nydala har fått ge namn åt företaget. Idag har Macken varit verksamt i drygt tio år, och man har bedrivit, förutom återvinning, även kurs i återbruksdesign, textil- och trädesign, företagscenter, språkverkstäder, cykelverkstad, stadsodling mm. Macken utvecklade även idén om en Återbruksby som planeras ligga i anslutning till Norremarks återvinningsstation. På Macken erbjuds nysvenskar och långtidsarbetslösa praktikplats och även fast arbete och de som vill utveckla en affärsidé kan genom Företagscenter lära sig starta och driva företag i Sverige.

Macken idag

Förutsättningarna för Macken att bedriva sin ursprungliga verksamhet har de senaste åren ändrats. Macken tvingades banta sin verksamhet och kvar blev Östrabo ekobacke samt Företagscenter. Tack vare ett positivt tänkande och engagerad personal kan vi nu se hur Macken är på rätt spår igen. I december 2018 öppnade Macken den vegetariska restaurangen MäM, på Italienska Palatset. Erik Måneld med personal driver restaurangen i regi av Macken. Vi ser en stor utvecklingspotential vid Italienska Palatset där Macken även hyr det gamla snickeriet. Idéerna är många, och utvecklingspotentialen är stor.

Mackens Vänner

Mackens Vänner verkar för att Macken ska synas mer i samhället. Vi vill gärna agera broslagare genom att dra nytta av de lärdomar och kontakter som medlemmarna samlat på sig i sina egna yrkesliv. Genom att vara medlem i Mackens vänner kan du bidra till Mackens utveckling och samtidigt ingå i en positiv gemenskap. Vi välkomnar ständigt nya medlemmar och strävar efter att Mackens Vänners ska växa så att vi kan utöka vår kunskapsbank och öka våra möjligheter att stödja Macken.

Kontakt

Caisa-Lena Bengtsson

caisa-lena.bengtsson@telia.com