Kooperativet   Macken

”Macken tar vara på resurser som människor inte längre vill ha eller samhället inte riktigt behöver. Genom våra utbildningar och produkter visar vi att man kan kombinera hållbarhet och integration med design och entreprenörskap. Många säger att företag ska göras renodlade, bli bra på en sak, på sin sak. Vi har inga sådana gränser. Vi är Macken.”

Föreningen Macken är ett socialt företag, ett personalkooperativ där varje anställd/medarbetare erbjuds delägarskap/medlemskap. Medarbetarna äger företaget tillsammans. Målet med socialt företagande är att integrera människor, som har svårt att få jobb på arbetsmarknaden, som arbetstagare och företagare. Sociala företag skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, anställning, avtal eller andra former av kontrakt. Företagen återinvesterar i huvudsak vinsterna i de egna eller liknande verksamheter. De sociala företagen är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Macken idag

Förutsättningarna för Macken att bedriva sin ursprungliga verksamhet har de senaste åren ändrats. Macken tvingades banta sin verksamhet och kvar blev Östrabo ekobacke samt Företagscenter. Tack vare ett positivt tänkande och engagerad personal kan vi nu se hur Macken är på rätt spår igen. I december 2018 öppnade Macken den vegetariska restaurangen MäM, på Italienska Palatset. Erik Måneld med personal driver restaurangen i Mackens regi. Vi ser en stor utvecklingspotential vid Italienska Palatset där Macken även hyr det gamla snickeriet.

Mackens Vänner

Mackens Vänner verkar för att Macken ska synas mer i samhället. Vi vill gärna agera broslagare genom att dra nytta av de lärdomar och kontakter som medlemmarna samlat på sig i sina egna yrkesliv. Genom att vara medlem i Mackens vänner kan du bidra till Mackens utveckling och samtidigt ingå i en positiv gemenskap. Vi välkomnar ständigt nya medlemmar och strävar efter att Mackens Vänners ska växa så att vi kan utöka vår kunskapsbank och öka våra möjligheter att stödja Macken.

Kontakt: caisalena.bengtsson@telia.com

Mackens hemsida håller på att uppdateras.