Kooperativet   Macken

”Macken tar vara på resurser som människor inte längre vill ha eller samhället inte riktigt behöver. Genom våra utbildningar och produkter visar vi att man kan kombinera hållbarhet och integration med design och entreprenörskap. Många säger att företag ska göras renodlade, bli bra på en sak, på sin sak. Vi har inga sådana gränser. Vi är Macken.”

Föreningen Macken är ett socialt företag, ett personalkooperativ där varje anställd/ medarbetare erbjuds delägarskap/medlemskap. Medarbetarna äger företaget tillsammans. Målet med socialt företagande är att integrera människor, som har svårt att få jobb på arbetsmarknaden, som arbetstagare och företagare. Sociala företag skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, anställning, avtal eller andra former av kontrakt. Företagen återinvesterar i huvudsak vinsterna i de egna eller liknande verksamheter. De sociala företagen är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

 

Macken

Så började det

Idén till att starta Macken började med en krönika i Smålandsposten av Fredrik Bergman där han beskriver ett besök på Norremarks återvinningsstation. Här slänger Växjöborna skräp och bråte men det kan lika gärna vara fullt användbara möbler, cyklar, prylar etc. Det är bara att hiva ner i rätt kontainer och sedan är man av med problemet. Samtidigt går arbetsföra människor utan arbete och känner sig lika icke önskvärda av samhället som den där soffan som hamnade i kontainern för brännbart material. En kommunpolitiker uppmärksammade artikeln och skrev en motion som behandlades i kommunfullmäktige och fick gehör. För att kunna öka återvinningen på Norremark bildades det sociala företaget Macken. En gammal BP-mack som nu står på Nydala har fått ge namn åt företaget. Idag har Macken varit verksamt i drygt tio år, och man har bedrivit, förutom återvinning, även kurs i återbruksdesign, textil- och trädesign, företagscenter, språkverkstäder, cykelverkstad, stadsodling mm. Macken utvecklade även idén om en Återbruksby som planeras ligga i anslutning till Norremarks återvinningsstation. På Macken erbjuds nysvenskar och långtidsarbetslösa praktikplats och även fast arbete och de som vill utveckla en affärsidé kan genom Företagscenter lära sig starta och driva företag i Sverige.

Macken idag

Förutsättningarna för att Macken ska kunna bedriva sin verksamhet så som den fungerade för några år sedan har under åren ändrats. Detta innebär att en stor del av Mackens verksamhet såsom loppisen, cykelverkstaden, textilateljén, elektornikverkstaden har tvingats ta en paus och dessa verksamheter är idag vilande. Idag bedriver Macken Företagscenter med företagskola samt stadsodling i Östrabo ekobacke. Samtidigt gror nya spännande idéer och tankar kring hur Macken ska utvecklas i framtiden.

Missa inte –

Tom Alandhs dokumentär om Macken på Svt. Gå in på SVTplay.se  och sök Krokiga vägen till Lyckliga gatan.

 

Läs mer om Kooperativet Macken : www.macken.coop