Sveriges vackraste stadsodling?

Östrabo ekobacke är en stadsodling som drivs av Kooperativet Macken i samarbete med Växjö kommun. På gångavstånd från Växjö centrum odlas idag ett brett sortiment grönsaker på mark som tidigare tillhörde Östrabo och kyrkan. Ekobacken, kolonilotterna och solrosfältet ingår sedan 1935 i en kulturhistorisk miljö av riksintresse. Idag ägs marken av Växjö kommun som från och med 2017 ingått ett samarbetsavtal med Macken för den del som heter Östrabo Ekobacke. Kommunen lät installera vatten i backen 2015 och fortsätter i år med större investeringar i form av personalutrymmen, förråd och ett nytt växthus. Macken ansvarar för odlingen och försäljningen av grönsaker.

2010 startade Macken stadsodlingen i mindre skala och för varje år har odlingen utökats. Idag är hela hela sluttningen ner mot stadens centrum uppodlad. Som namnet Östrabo ekobacke antyder odlar vi ekologiskt och sedan 2015 är hela odlingen KRAV-certifierad.

Så mycket mer än bara grönsaker

Vi odlar framförallt grönsaker till försäljning. Produkterna säljer vi till förbipasserande i vår bod vid allén samt till restauranger och butiker. Dessutom odlar vi åt Våra vänner som stöttar verksamheten ekonomiskt samtidigt som de får ta del av grönsakerna och skylta med sitt engagemang. Men det är också en plats där nysvenskar ska få möjlighet att praktisera odling och möta svensktalande i arbetsmiljö. Under skolornas sommaruppehåll handleder vi gymnasieungdomar som genom kommunen erbjuds sommarjobb samtidigt som de får tillfälle att lära sig lite om ekologisk odling. Även en och annan volontär har sökt sig till backen för att skaffa sig erfarenhet i odlandets konst.

Alla är välkomna

Ekobacken är en öppen plats dit alla kan komma och handla grönsaker eller bara njuta av miljön. Vi tar emot studiebesök och kan i mån av tid och resurser erbjuda utomhusmatlagning för sällskap. Under säsongen arrangerar vi ett flertal evenemang som är öppna för allmänheten.   Vill man vara med och odla i backen ska man vända sig till föreningen Kollektivodlarna, som består av ett tjugotal Växjöbor som odlar tillsammans. www.odlarbacken.wordpress.com

 

Säsongen avslutas i oktober med Höstglöd, ett stämningsfullt evenemang då vi serverar något varmt i växthuset och har kvällsöppet i butiken. Mer information kommer.