Östrabo

Högst upp på en kulle, med utsikt ner mot Växjös gamla stadskärna, ligger Östrabo, biskopens representativa bostad och Växjö stifts administrativa centrum.

Det var i slutet av 1700-talet som biskop Olof Wallquist lät uppföra den nya biskopsbostaden som än idag är ett välkänt landmärke i staden. När Växjö ödelades i den senaste storbranden 1844 klarade sig Östrabo tack vare sitt avskilda läge, och idag är byggnaden en av stadens äldsta och ståtligaste. Enligt Kunglig förordning den 25 januari 1935 förklarades Östrabo som byggnadsminne. Skyddet omfattar både byggnaderna, parken, trädgården och allén. De bevarade inägomarkerna, sluttningen ner mot stadskärnan, utgör en markering som berättar om den tid då staden inte kunde överleva utan landsbygden. Det var först under byggboomen på 1800-talet, då Växjö expanderade kraftigt, som markerna runt centrum började bebyggas samtidigt som Östrabos åkrar förblev orörda. Idag ser man det som unikt att man i Växjö bevarat denna tydliga gränsdragning mellan stad och landsbygd. Sedan senmedeltiden gick denna gräns vid Skolgatans sträckning men 2009 flyttades gränsen då vägen drogs om. Det var då som man samtidigt anlade Sigfridskällan i det nedre södra hörnet. Den ursprungliga källan ligger mitt i odlingens nedre kant och är idag plomberad och täckt med ett betonglock. Denna vattentäkt var länge viktig för stadens vattenförsörjning då vattnet i stadens brunnar var otjänligt.

Det som idag finns kvar av inägomarkerna ligger som tre åkrar i sluttningen ner mot staden. 1970 köpte kommunen marken och en del omvandlades till kolonilotter. Resten av åkermarken, som brukats som odlingsmark in på mitten av 1900-talet, har därefter mest brukats som vall eller legat i träda. År 2011 får Macken arrendera den södra åkern för grönsaksodling och 2012 börjar Hofs Lifs odla solrosor på den norra åkern.

Beställ bok om Östrabo

Länsstyrelsen gav 2011 ut en bok om Östrabo. Den är gratis och du kan beställa den genom Länsstyrelsens informationsavdelning, tel 0470-86 000 vx.
www.lansstyrelsen.se/kronoberg