Våra Vänner

År 2012 fick Miljö Linné en summa pengar från Jordbruksverket för ett försöksprojekt där företag, förvaltningar och föreningar erbjöds möjlighet att mot en kostnad vara en del i Ekobacken. Ett femtontal rutor á 25 kvm hyrdes ut och i hyran ingick utsäde, skötsel och del av skörden samtidigt som Våra vänner fick skylta med sitt engagemang i backen.  Skolförvaltningen erbjöd ett antal skolklasser i Växjö möjligheten att få en egen ruta där eleverna kunde lära sig om odling och vara med vid skörd. Vännerna fick använda skörden efter eget önskemål och en del valde att på plats ordna personalfest med matlagning.

Projektet föll väl ut och lever idag vidare i ungefär samma form. När Östrabo Ekobacke KRAV-certifierdes år 2015 var vi dock tvungna att integrera lotterna i helheten, då växtföljd är ett krav när man odlar ekologiskt. Några av hyresgästerna har dock efter önskemål fått behålla en egen ruta. De flesta betalar för 25 kvm odlingsyta men några betalar för så mycket som totalt 100 kvm. När det är dags för skörd hjälper vi till, och vill man ordna med matlagning i backen finns det möjlighet att hyra både kock och matlagningsutrustning. Våra vänner är välkomna att vara med vid sådd och skörd eller bara titta förbi och se hur det växer.

För Östrabo ekobacke betyder Våra vänners medverkan att vi får ekonomi att odla upp en större yta samtidigt som vi som är anställda kan vara avlönade under en längre period. Dessutom hjälper våra Vänner till med att sprida varumärket Ekobacken då många gärna skyltar i sin butik eller på matsedeln med var grönsakerna kommer från.

Vill ni vara med som en av Våra vänner och undrar över priser och villkor ska ni kontakta –

Åsa Nyhlén tfn.070-31 99 667

Tack från oss i backen!