Våra vänner

Våra vänner har ingått som en del av Östrabo ekobacke sedan 2012. Vi bjuder in företag, förvaltningar, föreningar mfl. som mot en kostnad får vara delaktiga i odlingen. Samtidigt  erbjuder vi  Våra vänner marknadsföring och del av skörden. Våra vänner stödjer odlingen ekonomiskt samtidigt som de hjälper oss att sprida varumärket Östrabo ekobacke. I gengäld odlar vi, skördar och levererar grönsaker och tackar Våra vänner med tydlig skyltning i butiken och här på hemsidan.

När vi startade projektet hyrde vännerna en (eller flera) odlingsruta på 25 kvm. Man fick då önska vad vi skulle odla för att sedan ta del av hela skörden. När vi, 2015, blev KRAV-certifierade kunde vi inte längre erbjuda vännerna en egen ruta, då vi nu införde växelbruk/växtföljd (läs mer om KRAV på hemsidan). Idag ingår Våra vänner i helheten, men vi kan fortfarande leverera det önskade sortimentet grönsaker, blommor och kryddor. Man kan givetvis välja att betala för en eller flera “odlingsrutor”. Priset för “en odlingsruta” är 7000 kr + moms. Skörden på “en odlingsruta” har ett värde av 4000 kr. Vännerna är givetvis välkomna att besöka odlingen och vi erbjuder guidning för personal mm.

Vill ni vara en av Våra vänner och undrar över priser och villkor ska ni kontakta,

Åsa Nyhlén

070- 31 99 667